Wil jij ook snel je pratkijkexamen afleggen?

Examen

Rijbewijs

Praktijkexamen almere

De laatste fase in uw rijopleiding!

Na het volgen van een rijopleiding zal daar het moment komen voor een praktijk examen. Een praktijk examen is de laatste stap in uw rijopleiding en als u dit succesvol aflegt, dan zult u een rijbewijs halen. Rijschool 1BASIS zal het aanvragen en afleggen van de examen op de juiste moment samen met u regelen!

Meenemen naar je praktijkexamen

– Je geldige identiteitsbewijs;

– Als je eerder een Tussentijdse Toets hebt gedaan: het adviesformulier van de Tussentijdse Toets. Hierop staat of je vrijstellingen hebt. Als een examinator na afloop van je examenrit twijfel heeft over een bepaald examenonderdeel, kan hij het advies over dat onderdeel tijdens de toets meenemen bij de beslissing of je geslaagd bent.

– het formulier Zelfreflectie. Vul dit van tevoren alvast in. Na het praktijkexamen bespreek je dit formulier met je examinator.

– De officiële uitnodiging voor je praktijkexamen of toets. Deze word verzorgd door Rijschool 1BASIS.

goede rijschool almere

Hoe verloopt het praktijkexamen auto?

Een gewoon praktijkexamen staat er 55 minuten voorgeschreven. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Examen zelf duurt ongeveer 30 a 35 minuten. Ga zitten tot je examinator je roept. Je rij-instructeur mag meerijden en bij het eindgesprek met de examinator aanwezig zijn. Het examen verloopt zo:

Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt. Hij vraagt je naar het formulier ‘Zelfreflectie’. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen.
Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook checkt hij of je bent geslaagd voor je theorie- examen.

Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.
Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 – 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

rijschool almere theorie

De examinator let onder andere op:

– je beheersing van de auto
– kijkgedrag
– of je goed voorrang verleent
– inhalen
– in- en uitvoegen
– rijden op kruispunten en rotondes
– bijzondere verrichtingen
– Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt.
– Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
– Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

Zeer mooie & Luxe Rijles auto's

CBR praktijkexamen locatie's

Geslaagde leerlingen

Scoren KlantenVertellen